Systeemkaart Jeroen en Jos

OpeningBetekenisSpeciale antwoorden
11+ pt, min. 2krt Inverted Minors (vervalt na tussenbieden)
Walsh
11+ pt, min. 4krt Inverted Minors (vervalt na tussenbieden)
11+ pt, min. 5krt 2x : 8 - 11
2 SA : LOB (10-11 of 16+ pt)
3 SA : 12-15 pt, verdeelde hand
Forcing 1SA
Splinters
11+ pt, min. 5krt2x : 8 - 11
2 SA : LOB (10-11 of 16+ pt)
3 SA : 12-15 pt, verdeelde hand
Forcing 1SA
Splinters
1 SA 15-17 pt, SA-verdeling
4e hand: 11-14
Stayman Relay, Jacoby, Gerber
Lage kleuren transfers
(Multi)

Semiforcing in of of
mancheforcing in elke kleur of
22-23pt met SA-verdeling
(vijfkaart hoog mogelijk) of
5+ kaart (zwak)

niet-forcing relay
x / x Eigen kleur, zwak
2SA Forcing vraagbod.
(Multi)Zwakke twee in of of
semiforcing in of of
24-25 pt met SA-verdeling
(vijfkaart hoog mogelijk)
2 SA informatief (afwijkende antwoorden)
(Muidenberg) 5-10 pt, 5krt + min. 4krt of 2 SA mancheforcing relay
(Muidenberg) 5-10 pt, 5krt + min. 4krt of 2 SA mancheforcing relay
2 SA20-21 pt, SA-verdeling
(vijfkaart hoog mogelijk)
Niemeijer (incl. Jacoby en Gerber)
 /  /  / preëmptief3 SA om te spelen
3 SA Gambling (dichte lage kleur),
Stoppers in andere kleuren mogelijk!
relay (niet forcing)
relay (mancheforcing)

Slemconventies:

Conventies na tussenbieden van de tegenpartij:

Overige conventies:

Volgbiedingen na opening van de tegenpartij:

Uitkomsten:

Signalen:Conventies

Inverted Minors

Na een opening van 1  door partner belooft

1 SA : een hand zonder vierkaart of met 6-9 punten
2 SA : een hand zonder vierkaart of met 10-11 punten
: minimaal een vijfkaart met minimaal 12 punten (geen vierkaart hoog)
: minimaal een vijfkaart met maximaal 5 punten
3 //   splinter, 5+ krt en 10-13 pnt (sterkere handen via 1 - 2 )
Na een opening van 1  door partner belooft
1 SA : een hand zonder vierkaart of met 6-9 punten
2 SA : een hand zonder vierkaart of met 10-11 punten
: minimaal een vierkaart met minimaal 12 punten (geen vierkaart hoog)
: minimaal een vierkaart met maximaal 5 punten
3 //   splinter, 4+ krt en 10-13 pnt (sterkere handen via 1 - 2)
Verdere biedverloop na 1 - 2
// : MF (14+), minimaal 3 kaart.
2 SA : 11-13 NF, verdeelde hand
3   11-13 NF, onverdeelde hand
3 //   splinter
3SA   18-19 pnt, verdeelde hand.
Verdere biedverloop na 1 - 2
//3 : MF (14+), minimaal 3 kaart.
2 SA : 11-13 NF, verdeelde hand
3   11-13 NF, onverdeelde hand
3 //4   splinter
3SA   18-19 pnt, verdeelde hand.Walsh

Na een opening van 1  door partner belooft

1 : Geen 4 kaart hoog, tenzij deze reverse te bieden is.
1 : 4+ , mogelijk langere ruiten (tot 6-kaart)
1 : 4+ , mogelijk langere ruiten (tot 6-kaart)
1 SA : 6-10 pnt, geen hoge kleuren.

Typische Walsh biedverlopen:

1 - 1 - 1SA : Openaar kan 4 kaart hoog hebben.
1 - 1 - 1SA - 2/ : Reverse met 5+
1 - 1 - 1/ : 5+ en 4 krt / (Toch hoge kleur bieden om 5/4 aan te geven)
1 - 1/ - 1SA - 2 : 6 kaart . Bijbieder is te zwak om hoge kleur reverse te bieden.

 

Forcing 1SA

Principes:

  • Na 1x of 1x opening is 1SA ronde forcing
  • Openaar herbiedt kleur (ook 5 kaart) als hij minimaal is.
  • Openaar biedt beste 2e kleur ( 2x en 2x kunnen op 3 of zelfs 2 kaart zijn, 2x is altijd 4+ kaart) bij NIET minimaal.
  • Bijbieder kan fit hebben met 4 - 7 pnt. Hij steunt pas in 2e ronde.

Ondersteunende conventies:
(Spelen we nog NIET)
* 'Dutch' variant: Draai na 1x de betekenis van 1x en 1SA om.
* Flannery (5x+4x 12-15) om ontstane probleem met 5-4 hoog op te lossen

Fit biedingen (hoge kleur)

Principes:

  • Steunen met 2x of 2 x geeft 8 - 11 punten aan en 3 kaart steun.
  • 4 - 7 punten gaan via 1SA
  • 2SA is LOB (Limiet Of Beter) : 10-11 pnt (4 kaart steun) of 16+
  • 3SA : 12-15 met verdeelde hand. Voorstel om ondanks fit in 3SA te spelen.

LOB (2SA)

Limiet Of Beter na 1x/x opening.
Eisen:
- 4 kaart steun
- 10 -11 pnt of 16+
Antwoorden:
- Herbieden = zwak (12-14)
- Beste kleur = sterker
- Kleuren boven troef = cue


No Splinter (Spelen we NIET)

Na een opening van 1  door partner (niet gedoubleerd) belooft

: minimaal een driekaart met 6-7 punten
2 SA: een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart met 10-11 of 14+ punten
: minimaal een driekaart met 8-9 punten
3 SA: een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart met 12-13 punten
Na een opening van 1  door partner (niet gedoubleerd) belooft
: minimaal een driekaart met 6-7 punten
2 SA: een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart met 10-11 of 14+ punten
: minimaal een driekaart met 8-9 punten
3 SA: een hand zonder singleton of renonce en minimaal een driekaart met 12-13 punten

Transfers na 1 SA

Na een opening (of volgbod) van 1 SA door partner (niet gedoubleerd) belooft

: minimaal een vijfkaart (Jacoby transfer)
: minimaal een vijfkaart (Jacoby transfer)
: minimaal een vijfkaart (lage kleuren transfer)
2 SA : minimaal een vijfkaart (lage kleuren transfer)

Na 1 SA (tegenpartij) - doublet (partner) - pas gelden dezelfde afspraken (Ook stayman !!).


Multi Twee Klaveren

Na een opening van 2  door partner belooft

: Niet forcing relay
: NF, minimaal een vijfkaart
: NF, minimaal een vijfkaart
2SA   Forcing relay, antwoorden:
- 3 : Maximale zwakke 2 , plaatje in x
- 3 : Minimale zwakke 2
- 3x/x : Maximale zwakke 2 x, plaatje in geboden kleur
- 3SA : Maximaal, dichte 6 kaart.
- 4x : Sterk
Herbiedingen van de openaar hebben de volgende betekenis:
/: semiforcing (8 of 9 vaste slagen)
2 SA: SA-verdeling met 22-23 punten (vijfkaart / mogelijk) ; daarna Niemeijer
///: mancheforcing

Multi Twee Ruiten

Na een opening van 2  door partner belooft

: relay (niet forcing)
: relay met interesse in een manche tegenover een zwakke twee in
2 SA: forcing relay (informatief)
Na 2  - 2  belooft
pas: zwakke twee 
: zwakke twee 
2 SA: SA-verdeling met 24-25 punten (vijfkaart / mogelijk) ; daarna Niemeijer
/: semiforcing
Na 2  - 2  belooft
pas: zwakke twee 
2 SA: SA-verdeling met 24-25 punten (vijfkaart / mogelijk) ; daarna Niemeijer
/: semiforcing
: minimale zwakke twee 
: maximale zwakke twee 
Na 2  - 2 SA belooft
: minimale zwakke twee 
: minimale zwakke twee 
: maximale zwakke twee  !!!
: maximale zwakke twee  !!!
3 SA: SA-verdeling met 24-25 punten (vijfkaart / mogelijk)
/: semiforcing

Muiderberg

Na een opening van 2  door partner belooft

: minimaal een vijfkaart (om te spelen)
2 SA: mancheforcing relay (informatief)
: relay (niet forcing)
: inviterend voor 4 
: barrage
: minimaal een zeskaart (inviterend)
Na een opening van 2  door partner belooft
2 SA: mancheforcing relay (informatief)
: relay (niet forcing)
: inviterend voor 4 
: minimaal een zeskaart (inviterend)
: barrage

Antwoorden op 2SA relay na 2  of 2 opening:

: 4 kaart
: 4 kaart
: 5+ kaart
: 5+ kaart

Niemeijer

Na een opening van 2 SA door partner of na een herbieding van 2 SA na een opening van 2  of 2  belooft

: Puppet Stayman (vraagt naar de hoge kleuren)
: minimaal een vijfkaart (Jacoby transfer)
: minimaal een vijfkaart (Jacoby transfer)
: Gerber (vraagt naar de azen)
Na 2 SA - 3  (Puppet Stayman) belooft
: minimaal één vierkaart hoog
: een vijfkaart
: een vijfkaart
3 SA: géén vier- of vijfkaart hoog
Na 2 SA - 3  - 3  belooft
: een vierkaart
: een vierkaart
3 SA: om te spelen
: minimaal twee vierkaart hoog

Drury

Na 1x/x opening in 3e of 4e hand vraagt 2x om de kwaliteit van de opening. Bijbieder heeft troefsteun !!!!

Antwoorden:

 

Truscott

Na 1  - doublet belooft

: minimaal een driekaart met 0-5 punten
2 SA: minimaal een driekaart met 10-11 punten
: minimaal een driekaart met 6-9 punten
Na 1  - doublet belooft
: minimaal een driekaart met 0-5 punten
2 SA: minimaal een driekaart met 10-11 punten
: minimaal een driekaart met 6-9 punten

Lebensohl

Na een volgbod op tweeniveau door de tegenpartij na een opening van 1 SA geldt

doublet: voor straf
bod op tweeniveau: om te spelen (niet forcing)
2 SA: sleutelbod (verplicht openaar om 3  te bieden)
nieuwe kleur op 3-niveau : goede eigen (geboden) kleur en mancheforcing
kleur tegenpartij op 3-niveau : "Stayman" en geen stopper in de kleur van de tegenpartij (mancheforcing)
3 SA: geen interesse in de hoge kleuren en geen stopper in de kleur van de tegenpartij (mancheforcing)
Na 1 SA - 2 X - 2 SA - pas - 3  - pas geldt
pas : Om 3  te spelen
nieuwe kleur op 3-niveau (onder 3 X) : Om te spelen (NF)
kleur tegenpartij op 3-niveau (3 X) : "Stayman" met een stopper in de kleur van de tegenpartij (MF)
nieuwe kleur op 3-niveau (boven 3 X) : Limietbod in die (geboden) kleur
3 SA: Geen 4 kaart hoog, maar wel een stopper in de kleur van de tegenpartij (om te spelen)

Ezelsbrug STAYMAN na tussenbod: Hoe korter het biedverloop, hoe minder je hebt:

2 stappen 1SA - (2x) - 2SA en later 3x 4 kaart hoog EN stop in x
1 stap 1SA - (2x) - 3x 4 kaart hoog, GEEN stop in x
0 stappen 1SA - (2x) - 3SA GEEN 4 kaart hoog, Geen stop in x

Verdediging tegen Ghestem

Na een Ghestembod van de tegenpartij gelden de volgende afspraken:

Doublet Wil gedubbeld tegenspelen in minimaal 1 vd Ghestemkleuren
Steun partner Niet forcing.
Cue laagste Ghestem kleur “Wat moois” in laagste niet-Ghestemkleur.
Cue hoogste Ghestem kleur “Wat moois” in hoogste niet-Ghestemkleur.
   

Voorbeeld - na 1x - 2SA :
- DBL : Wil 3x en/of 3c gedubbeld tegenspelen
- 3x : Wat "moois" mee in x
- 3 : Wat "moois" in c
- 3x : Niet forcing steunbod
- 3c : NIET forcing, zwakke lange kleur.

 

Verdediging tegen precisie 1x

Na een precisie 1x opening (16+ punten) gaan we er vanuit dat er voor ons geen manche in zit.
Door vroegtijdig te storen vanaf 0 punten wordt geprobeerd zand in de precisie-biedmachine te gooien.

Na 1x wordt er dus altijd geboden:

DBL : 2 niet aaneengesloten kleuren
1c : 5+ kaart x of c/x (kan 4-4 zijn)
1x : 5+ kaart c of x/c (kan 4-4 zijn)
1c : Alle mogelijke handen vanaf 0 punten.
1SA   5+ kaart x of c/x (kan 4-4 zijn)
2x   5+ kaart c of x/c (kan 4-4 zijn)
2c   Multi: 6 kaart x/c
2x   4 kaart x en 6+ kaart laag
2c   4 kaart c en 6+ kaart laag

Bieden na 1SA - DBL - ?? (Spelen we NOG NIET)

Na een doublet achter onze 1SA hebben we de onderstaande reddingsboei.

Pas : Sterk of 5 kaart laag. 1SA openaar MOET redoublet zeggen als DBL wordt uitgepast.
Redoublet : Beide lage kleuren of beide hoge kleuren. Kan 4-4 zijn. ZWAK.
De zwakke 4-3-3-3 kan het beste ook in het RDBL worden gestopt.
Let op: De 1SA openaar mag NIET PASSEN op het redoublet !!
2x   4+/4+ x / hoge kleur
2c   4+/4+ c / hoge kleur
2x   5+ kaart x
2c   5+ kaart c
     
    Met een zwakke 4-3-3-3

 

DOPI / ROPI

Na een volgbod op 4  (Gerber) geldt :

doublet: 0 of 4 azen
pas: 1 aas
het opvolgende bod: 2 azen
het daaropvolgende bod: 3 azen

Na een doublet op 4  (Gerber) geldt
redoublet: 0 of 4 azen
pas: 1 aas
: 2 azen
: 3 azen

Na een volgbod op 4 SA (Roman Key Card Blackwood) geldt
doublet: 0 of 3 keycards
pas: 1 of 4 keycards
het opvolgende bod: 2 of 5 keycards zonder troefvrouw
het daaropvolgende bod: 2 of 5 keycards met troefvrouw

Na een doublet op 4 SA (Roman Key Card Blackwood) geldt
redoublet: 0 of 3 keycards
pas: 1 of 4 keycards
: 2 of 5 keycards zonder troefvrouw
: 2 of 5 keycards met troefvrouw

Check Back Stayman

Na een herbieding van 1 SA door de openaar is 2  Check Back Stayman, waarmee wordt gevraagd naar het bezit in de hoge kleuren, mits er door de antwoordende hand een hoge kleur is geboden. Na 1  - 1  - 1 SA is 2  echt (om te spelen).

Na 1 / - 1  - 1 SA - 2  belooft

: geen driekaart
: een driekaart
Na 1 / - 1  - 1 SA - 2  belooft
: geen vierkaart en geen driekaart
: een vierkaart en mogelijk nog een driekaart
: geen vierkaart maar wel een driekaart

Multi Landy

Na een opening van 1 SA door de tegenpartij belooft

doublet : een verdeelde hand (SA-verdeling) met minimaal dezelfde kracht als de opening
: Minimaal een vierkaart én een vierkaart (Landy)
Antwoord: 2 = partner, kies beste hoge kleur.
: Minimaal een zeskaart óf (Multi)
: Tweekleurenspel met een vijfkaart én minimaal een vierkaart of
Antwoorden als na Muidenberg
: Tweekleurenspel met een vijfkaart én minimaal een vierkaart of
Antwoorden als na Muidenberg
2 SA : Minimaal een vijfkaart én een vijfkaart

DONT (Gaat Multi Landy vervangen)

Na een opening van 1 SA door de tegenpartij belooft

Bod   Betekenis Antwoord Opmerking
doublet : Onbekende 6 kaart 2 = relay voor de kleur Ieder ander bod belooft eigen 6+ krt.
: 4+ krt en hogere 4+ krt 2 = relay voor 2e kleur
2SA = 15+, forcing
Ieder ander bod belooft eigen 6+ krt.
: 4+ krt en hogere 4+ krt 2 = relay voor 2e kleur
2SA = 15+, forcing
Ieder ander bod belooft eigen 6+ krt.
: 4+ krt en 4+ Bod = to play
2SA = 15+, forcing
Bod in of belooft 6+ krt. NF
: 6+ kaart, zwakker dan via DBL 2SA = 15+, forcing Ieder ander bod belooft eigen 6+ krt.
2 SA : 5/5 laag 3 / = to play  

Ghestem

Na een opening in een kleur op 1 niveau van de tegenpartij belooft

2 in de openingskleur : minimaal twee vijfkaarten in de twee uiterste (van de drie overgebleven) kleuren
2 SA : minimaal twee vijfkaarten in de twee laagste kleuren
3 (3 )   minimaal twee vijfkaarten in de twee hoogste kleuren
Na 1 opening tegenpartij wordt 3 vervangen door 3 .
3 is dan zwak en natuurlijk.

SF (Start tot Finisch)-verdediging (Spelen we NIET !!)

Na een multi 2  opening van de tegenpartij belooft

doublet: een evenwichtige hand met minimaal 15 punten
: een hand met minimaal een vierkaart geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2  opening
: een hand met minimaal een vierkaart geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2  opening
2 SA / 3  / 3  / 3 : transfers voor  /  /  / 

Na een zwakke 2 / of een Muiderberg gelden dezelfde principes.


Verdediging tegen Muidenberg

Doublet
Na een Muiderberg is elk doublet informatief zolang partner nog geen ander bod dan PAS heeft gedaan.
Twee vereisten:
- Het doublet belooft een hand met openingswaarden (13 punten of meer). 4e hand maximaal 8 losers.
- Het doublet belooft een hand die kort is in de geopende kleur met, liefst, een vierkaart in de andere hoge kleur.
  Antwoorden op doublet:
2SA Negatief !! Max. 10 punten en meer dan 8 losers.
- "Verplicht" partner tot 3x waarna pas of zwakke eigen kleur volgt.
- Is partner sterker (< 6 losers), dan biedt hij eigen kleur.
2x / 3x / 3x / 3x Eigen kleur, inviterend.
  3x/3x (cue) Sterk, MF
  3SA To play
  4x/4x Eigen kleur, FORCING
  4x/4x To play
2SA 15-18 pnt (4e hand 14-17)
* Ontkent geen 5 kaart hoog !!
* 3x = Niemeyer !!
Volgbod Degelijke hand. Anders beginnen met doublet.
Volgbod
met sprong
Sterk (SF+), 6+ kaart


Verdediging tegen Multi 2x

In de verdediging wordt primair onderscheid gemaakt tussen de "1e hand" en "2e hand".
* 1e hand : De kleur is nog NIET bekend.
* 2e hand : De kleur is WEL bekend.
Bieden in 1e hand (kleur is nog NIET bekend)
* Doublet : 15+ gebalanceerd.
* 2x / 2x : 14+ , eigen kleur
* vanaf 2SA : Transfers
Doublet
(15+,bal)
Antwoorden op doublet:
2SA Negatief !! Max. 10 punten en meer dan 8 losers.
- "Verplicht" partner met minimaal DBL tot NF 3x. Hierna pas of zwakke eigen kleur.
- Is partner sterker (< 6 losers), dan biedt hij eigen kleur.
2x/ 2x / 3x / 3x / 3x Eigen kleur, inviterend.
Let op: 2x/ 2x zijn ook inviterend. Anders via 2SA. (Moeten we veranderen)
  3x/3x/4x/4x (sprong) Sterk, MF
  3SA To play
  4x/4x To play
2x / 2x 14+ , 5+ kaart
v.a. 2SA Transfers: Goede 5+ kaart .
Antwoord: Aannemen transfer is NF, Weigeren van transfer (eigen kleur) is MF.
Bieden in 2e hand (kleur is WEL bekend)
* Balancen, GEEN transfers.
. . . . Belangrijk: Geldt ook las je NIET in de uitpas zit


Verdediging tegen natuurlijke preempts

Principes Doublet op zwarte kleuren (3 en 3 ) is straf
  Doublet op rode kleuren (3 en 3 ) is informatief
  Bieden op 4 niveau is MF en geeft minimaal 5/5 aan. (m.u.v. 4 en 4)
  4 en 4 zijn eindbiedingen (in tegenstelling tot officiële wereldconventie)
Tegenstander
opent met
Bod Antwoord
doublet straf
  3 informatie doublet
  3 / Echt, éénkleurenspel
  4 / Wereldconventie
doublet informatie doublet
  3 / Echt, éénkleurenspel
  4 / Wereldconventie
doublet informatie doublet
  3 Echt, éénkleurenspel
  4 // Wereldconventie
doublet straf
  4 / Wereldconventie
  4 Echt, éénkleurenspel (In tegenstelling tot officiële wereldconventie)


Wereldconventie
(Spelen we nog NIET)

Principes:
* Bieden op 4 niveau (Wereldconventie) is MF.
* Bieden op 4 niveau geeft minimaal 5/5 aan.

Tegenstander
opent met
Bod Antwoord
4 = 5/5 en majeur 4 SA = azenvragen met als troef.
4 = opvragen majeur. Bij misfit hoog wordt 4SA of 5 eindcontract.
  4 = 5/5 / 4 / = eindbod
4 SA = azenvragen
4 = 5/5 en majeur 4 SA = azenvragen met als troef
4 = opvragen majeur.Bij misfit hoog wordt 4SA of 5 eindcontract.
  4 = 5/5 / 4 / = eindbod
4 SA = azenvragen
4 = 5/5 en majeur

Manche bieden = eindbod
4SA = azenvragen
Ander bod = splinter

  4 = 5/5 /
  4 = 5/5 /
3 4 = 5/5 /

4SA = azenvragen
Ander bod = splinter

  4 = 5/5 /
  4 = lange Dit wijkt af van de officiele Wereldconventie !!
Daarin geeft 4 5/5 laag aan.

Azenvragen

RKC (Na 4SA)

5 : 0 of 3 keycards
5 : 1 of 4 keycards
5 : 2 of 5 keycards zonder troef-vrouw en zonder extra lengte
5 : 2 of 5 keycards met troef-vrouw of met extra lengte
5SA   2 of 4 keycards en renounce
6X   1 of 3 keycards en renounce in X

Vervolg RKC:

Opvolgende bod vraagt naar troefvrouw : 1e stap - ontkent troef vrouw
2e stap - troef vrouw
anders - troef vrouw en heer geboden kleur, of twee andere heren
Na opvragen troefvrouw : 5SA = herenvragen (0-4, 1, 2, 3)
Let op: Als troef niet bekend is wordt gestroomlijnd heren gevraagd.

Exclusive RKC

Met een ongebruikelijke sprong naar 5 niveau vraag je keycards (RKC principe), waarin de geboden kleur NIET mee telt.
Vooral handig om slam te bieden met een aas buiten boord, waarin jij een renounce hebt.

bv: 1x - 2x - 5x : Geef aantal keycards, maar tel een eventuele x aas NIET mee.

Gerber (Na 1SA / 2SA - 4)

4 : 0 of 4 azen
4 : 1 aas
4 : 2 azen
4SA : 3 azen

Uitkomsten en signalen

* Hoog/Laag is even aantal kaarten in die kleur.
* Als distributiesignaal in eerste slag niet mogelijk was, wordt de 2e keer het overgebleven aantal gesignaleerd.
* De 9 of 10 belooft 0 of twee hogere kaarten.
* In SA contract is een kleintje "aan" in de eerste slag.
* In "cash-situaties" is een kleintje "aan" en een hoge "af"
* Van AHxxx wordt de H gespeeld.
* Van 2 secce honneurs wordt eerst de laagste gespeeld. (bv Aas van AH sec)
* Uitkomst met een Aas vraagt een aan (klein) of afsignaal (hoog).

* "Schiedams" bij renonceren:

kleine x of xx : vraagt x
kleine x of x : vraagt x
hoge x of x : vraagt x
hoge x of x : vraagt x

 

 

 Laatst gewijzigd op 10 december 2006